Majandusaasta aruande koostamine Meritis
Majandusaasta pikkus on enamasti 12 kuud. Uute firmade puhul võib periood olla lühem või pikem, kuid ei tohi ületada 18 kuud. Majandusaasta kestab enamasti 1. jaanuarist 31. detsembrini, kui põhikirjas ei ole esitatud teisiti. Raamatupidamiskohuslane on kohustatud lõppenud aasta kohta koostama ma...
Maksuhalduri tasuta veebiseminar “Eriolukorrast tingitud maksumuudatused”
Maksu- ja Tolliamet korraldab veebiseminari “Eriolukorrast tingitud maksumuudatused”. Veebiseminar toimub 09.04. kell 10.30-12.00 Addenda veebiseminari keskkonnas. Koolitajaks on maksude osakonna juhataja Evelyn Liivamägi. Seminar toimub eesti keeles ja on osalejatele tasuta. Veebiseminarile saav...
Töötasu hüvitise väljamaksmine ja taotlemine – TASUTA veebikoolituse järelvaatamine
Reedel, 3. aprillil kell 10:00 oli  kõigil soovijatel võimalus kuulata veebiülekannet, kus Eesti Töötukassa juhatuse liige Erik Aas ja hüvitiste osakonna juhataja asetäitja Ardo Rosin selgitasid meetme sisu ning tutvustasid hüvitise taotlemise protsessi. Eesti keeles:  Töötukassa veebiseminaril...
Digiväljaannete käibemaksu soodusmäär langeb 9 protsendile
Valitsus langetab koroonakriisist tuleneva majanduskriisi leevenduspaketi osana digiväljaannete käibemaksu soodusmäära 20 protsendilt 9 protsendile.  Meedialiit on pikka aega taotlenud kodumaisele digiajakirjandusele maksueristust, kuid valitsuse poolt positiivset vastukaja ei tulnud. Kultuurimin...
Lisaeelarve meetmed ulatuvad aktsiiside langetusest II samba maksete ajutise peatamiseni
Rahandusminister Martin Helme valdkonnaga seondub mitu riigi lisaeelarve leevenduspaketi osa, mis aitavad ettevõtetel maksude tasumist kergendada, vähendavad aktsiise ja digiväljaannete käibemaksumäära, laiendavad metsamüügi tulu mahaarvamist ning peatavad ajutiselt pensioni teise samba maksed. “...
Inimõigused pausil
Euroopa Inimõiguste Konventsioon ei ole lihtsalt üks rahvusvaheline leping. See on 47 riigi ühine kokkulepe sellest, milline peaks olema minimaalne standard üksteist austava, demokraatliku ja hooliva ühiskonna puhul. Läbi ajaloo on eriolukordades ja sõjaolukordades selle kehtimist peatatud, sest ...
Kuidas kaitsta autoriõiguseid töösuhetes?
Autoriõigus on õigus intellektuaalsele loomingule. Autoriõigus tekib automaatselt ega vaja registreerimist vms dokumendi täitmist ja registrisse kandmist. Oluline on eristada isiklikke õiguseid, mis on seotud autori isikuga, ning varalisi õiguseid, mis teatud juhtudel lähevad automaatselt tööandj...
OSKA uuringud näitavad, millistel erialadel on tulevikus raske tööd leida
Nii Eestis kui ka maailmas toimuvad muutused mõjutavad nõudlust eri valdkondade töötajate järele. Sihtasutus Kutsekoda koostab OSKA tuleviku tööjõu- ja oskuste vajaduse uuringuid, milles analüüsitakse, kui palju ning milliste oskustega töötajaid vajatakse Eesti tööturul järgneva kümne aasta jooks...
Tööjõu vahendamine ja lähetused
Tööjõurendis oleva isiku maksuvaba päevaraha maksmise ning töölähetusse saatmise võimalus sõltub töö tegemise reaalsest asukohast ja töö tegemise ajast. Isikut, kes töötab püsivalt väljaspool oma alalist elukohta kindlas kohas, ei saa käsitleda lähetuses olevana. The post Tööjõu vahendamine ja lä...
Digiarhiiv kui tänapäeva raamatukogu
Digiarhiivi loomiseks on võimalik kogu varasem arhiiv Arvekeskuse automaattuvastustarkvara abil viia digikujule. Saabuvad PDF- ja paberarved saate samuti suunata Arvekeskusesse, kust need 24h jooksul digikujul teie raamatupidamissüsteemi jõuavad. The post Digiarhiiv kui tänapäeva raamatukogu appe...
1. aprillist tõusis töövõimetoetuse päevamäär
1. aprillist alates arvestatakse töövõimetoetust uute päevamäärade alusel: neile, kellel töövõime puudub, makstakse toetust 14,89 eurot päevas; neile, kelle töövõime on hinnatud osaliseks, 8,4873 eurot päevas. The post 1. aprillist tõusis töövõimetoetuse päevamäär appeared first on RMP.ee.
Maski ja kinnaste õige kasutamine
Isikukaitsevahendid kaitsevad nakatumisohu eest, kuid ainult siis, kui neid kasutatakse õigesti, kui suuruses on sobilik ja paigaldatakse nõuetekohaselt ning need ka eemaldatakse ohutult. The post Maski ja kinnaste õige kasutamine appeared first on RMP.ee.
Ettevõtte ülemineku tuvastamine Riigikohtu praktikas
Ettevõtte ülemineku korral läheb omandajale üle ettevõte kui tervik ning kuna ettevõtte ülemineku eelduseks on ettevõttesse kuuluvate asjade ja õiguste kogumi üleandmine, tuleb omandajale üle anda ettevõtte majandamisega seotud ja selle majandamist teenivad asjad ja õigused. Ettevõtte üleminekuks...
Kas riik peab eriolukorras ettevõtjale tekitatud kahju hüvitama?
Väljakuulutatud eriolukorras on rakendatud mitmeid meetmeid, mis on otseselt või kaudselt sundinud ettevõtjaid oma tegevust oluliselt piirama või täielikult peatama. The post Kas riik peab eriolukorras ettevõtjale tekitatud kahju hüvitama? appeared first on RMP.ee.
Elukoha võõrandamise maksuvabastus
Küsimus: Eesti kodanik töötab Inglismaal (töötamiseks UK resident). Ta omas korterit Eestis, mis oli tema elamiskoht siin. Olles tööl Inglismaal, elas korteris tema täisealine poeg ning Eestis puhkusel viibides ka ta ise. Aasta tagasi korter võõrandati, Inglismaal ta isiklikku kinnisvara ei oma. ...
Aprillist saab keskkonnatasusid deklareerida paberivabalt ja turvaliselt
Alates 1. aprillist 2020 saab maavara kaevandamise keskkonnaloa taotlusi ja aruandeid esitada keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS. Endine Keskkonnaameti e-teenuste portaal jääb avatuks üksnes eelnevate aastate parandusdeklaratsioonide esitamiseks. Mullu viis Keskkonnaamet uude süsteemi jäätme-,...
Sigarettide ja suitsetamistubaka müügipiirang alates 1. aprillist 2020
Lõppemas on aeg, millal tohib müüa 2019. aasta maksumärgiga märgistatud sigarette ja suitsetamistubakat, mis olid enne 1. jaanuarit 2020 lubatud tarbimisse. Maksumärkide uue kujunduse kehtestamise korral üheaegselt uue aktsiisimääraga ei ole varem kehtinud maksumärkidega maksumärgistatud aktsiisi...
Millised ohud kaasnevad e-õppega?
Nüüd kui peame elama mõnda aega eriolukorras, on e-suhtluse osakaal suurem ja see tähendab rohkem mega või gigabaite igapäevases andmevahetuses ka õppetegevuse läbiviimisel. Suur osa andmetest on seejuures isikuandmed. Osad lapsevanemad on näidanud üles muret, et kodust kooli info saatmisel jääb ...
11+ töövahendit, mida soovitame kodukontoris töö tegemiseks
Kodukontoris töö tegemine ei pruugi olla nii lihtne kui tundub, kuid mitmete abistavate töövahenditega saab ka kodukontorit pidada edukalt. SimplBooks tiimiga oleme ise juba varasemalt kodukontori töö ära lahendanud ning toome välja 11+ töövahendit, mida ise oleme edukalt kasutanud ja julgelt soo...