Lunavararünnakud on muutunud jõhkramaks
Riigi Infosüsteemi Ameti küberruumi teise kvartali ülevaatest selgub, et lunavararünnakute taktika on muutunud järjest jõhkramaks, sest lisaks andmete krüpteerimisele need ka varastatakse ja ähvardatakse avalikustada. Riigi Infosüsteemi Ameti analüüsi- ja ennetusosakonna juhataja Märt Hiietamme s...
Rasedusest teatamine tööandjale
Küsimus: töötaja on rase. Tööandja andis mõista, et kui ettevõtte olukord ei parane, võib sügisel koondamisi tulla. Töötaja ei soovi tööandjale rasedusest teada anda, sest ei soovi töökohta kaotada. Kas ja millal peab töötaja tööandjale teada andma, et on rase?
RMP.ee leiud Riigi Teatajast – 28. nädal 2020
Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning töötuskindlustuse seaduse muutmise seadus Jõustub 01.09.2020, osaliselt 01.08.2020 ja 01.01.2021 Seadusega suurendatakse töötushüvitiste süsteemis paindlikkust ja pakutakse inimestele töötuse korral suuremat sotsiaalset kaitset. Seadusega lubatakse ajutis...
Töötasu ja tööaja vähendamine, kui müügieesmärk on saavutamata
Küsimus: töötaja töötasu koosneb põhitöötasust, mille suuruseks on töötasu alammäär ja tulemustasust, mille suurus sõltub müügitulemustest. Kuidas kohaldada töölepingu seaduse § 37, kui töötaja töötasu ongi juba rohkem kui 30% võrra vähenenud tulemustasu äralangemise tõttu, sest müügitulemust ei ...
COVID-19 kriisis kannatanud inimesed saavad võimaluse arendada oskusi rahvusvahelistel veebipõhistel kursustel tasuta
Alates 9. juulist on töötutel ning COVID-19 puhanguga seotud piirangute või tervisekriisi tõttu kannatada saanud sektorite töötajatel ja ettevõtjatel võimalik osaleda tasuta rahvusvahelistel veebipõhistel kursustel, mida pakub digiõppe platvorm Coursera. Eestist saab võimaluse aasta lõpuni tasuta...
Tööinspektsioon kutsub kandideerima “Hea töökeskkond 2020” auhinnale
Tööinspektsioon annab igal aastal välja hea töökeskkonna auhinda ettevõtetele, kus seatakse esikohale töötajate ohutus ning nende tervise hoidmine. Sel aastal on oodatud lisaks ka kogemuslood eriolukorra ajal ohutu töökeskkonna loomisest. Tööinspektsiooni peadirektori Maret Maripuu sõnul on iga a...
RMP.ee maksuskoop 13.-19. juuli
Tabav ütlus ei tõesta midagi. Voltaire Järgmise nädala esmaspäevani, 20. juulini saab e-MTAs parandada 2019. a eest esitatud käibemaksu deklaratsioone. Edaspidi tuleb kõik parandused paberkandjal esitada. Kel veel parandused tegemata, saab vajalikud tegevused läbi viia raali tagant lahkumata. Esm...
Euroopa ravikindlustuskaart aitab reisil tekkinud tervisemurede korral
Koroonakriisi järgsete reisipiirangute leevendamine Euroopa Liidu riikides on inimesed pannud taas reisiplaane tegema. Seda kinnitab iga päevaga kasvav haigekassa klienditeeninduse poole pöörduvate inimeste arv, kes soovivad kiiremas korras tellida Euroopa ravikindlustuskaarti või selle asendusse...
Veebipõhised vahendusteenused muutuvad ärikasutajate jaoks õiglasemaks
Alates 12. juulist hakkab Eestis kehtima Euroopa Liidu määrus, mis muudab veebipõhised vahendusteenused ärikasutajate jaoks läbipaistvamaks ja õiglasemaks. “Tegemist on nii-öelda leebe regulatsiooniga, mille peamine eesmärk on muuta teenuse kasutamise tingimused selgemaks, näiteks kehtestada konk...
Korrektsed kanded töötamise registris on tööandja kohustus
Töötamise registri kandega on seotud mitmed inimese jaoks oluliste õiguste tekkimised, sh õigus ravikindlustusele, vanemahüvitisele, töötuks jäämisel töötuna arvele võtta ja taotleda töötushüvitisi. Oluline, et töösuhte lõpetamine toimuks tegelikule põhjusele vastaval alusel. Kõik töösuhte lõpeta...
Nõuanded tööandjale, mis tagavad noore töötaja ohutuse
Tööandja vastutab noorte tööohutuse eest ja tal lasub kohustus tagada neile hea tööohutus- ja töötervishoiukorraldus, mis kaitseks kõiki. Noored on eriti ohustatud seetõttu, et neil puudub kogemus, väljaõpe ja teadlikkus. Nad vajavad kogemuse saamiseks ja teadlikkuse tõstmiseks nõuandeid ja juhe...
Ettevõtjate kehv hinnang valitsuse tööle paranes kriisi ajal
Eesti Konjunktuuriinstituudi teises kvartalis läbiviidud uuring näitas, et 38,8% ettevõtjatest hindab valitsuse ettevõtluskeskkonda puudutavaid otsuseid negatiivseks. Seda vaatamata COVID-19 mõjude leevendamise meetmetele, mis tõstsid positiivsete hinnangute osakaalu 15,7%ni. Neutraalse hinnangu ...
Kuidas kaugtöö puhul tasakaalu ja heaolu hoida?
Tööga seotud heaolu tunnet nimetatakse tööheaoluks. Tööheaolu tähendab, et töö on meeldiv ja sujuv turvalises, tervist edendavas ning karjääri toetavas töökeskkonnas ja –kollektiivis. Kõiki tööheaolu tegureid on edukalt võimalik kujundada ka kaugtöös, aga kindlasti on kaugtöö puhul omad rõhuasetu...
Töötasu maksmine lubaduses, mitte rahas. Idufirmade kombel toimetamine toob maksuvõidu ja püsivad töötajad
Tööandja jaoks on osalusoptsioon võimalus maksta töötasu mitte rahas, vaid lubaduses. Erinevalt töötasust osalusoptsiooni andmisega maksukohustusi ei kaasne ehk optsiooni andmine ei ole maksustatav erisoodustustusena.. The post Töötasu maksmine lubaduses, mitte rahas. Idufirmade kombel toimetamin...
Majandusaasta aruande esitas juuni lõpuks 35 protsenti ühingutest
Riik pikendas tänavu eriolukorra tõttu majandusaasta aruannete esitamise tähtaega 31. oktoobrini; algseks tähtajaks ehk juuni lõpuks on aruanded esitanud 35 protsenti ühingutest, kirjutab rahvusringhääling ERR. Registrite ja infosüsteemide keskuse (RIK) andmetel oli mullu 7. juuliks esitanud 2018...
Tehisintellekt ja finantsmaailm
Tehisintellekt on muutunud tänapäeval üheks mullsõnaks (buzz word). See ei ole küll nii õhku täis nagu majanduskriisieelsed hedge-fondid, tänapäeva bitcoin’id-plokiahelad ja idufirmad. Kuid tõsi, kõik kõnelevad sellest, ent väga vähesed saavad aru, mis on selle mullsõna tähenduse taga ehk mis teh...
Töö tegemisest keeldumine võrdeliselt töötasu vähendamisega
Küsimus: töölepingu seaduse § 37 lg 3 alusel on töötajal õigus keelduda töö tegemisest võrdeliselt töötasu vähendamisega. Kuidas töötaja saab töö tegemisest keeldumise korrektselt vormistada? Kas tööandjal on õigus vähem töötamisest ka keelduda? The post Töö tegemisest keeldumine võrdeliselt tööt...