Lisaeelarve meetmed ulatuvad aktsiiside langetusest II samba maksete ajutise peatamiseni
Rahandusminister Martin Helme valdkonnaga seondub mitu riigi lisaeelarve leevenduspaketi osa, mis aitavad ettevõtetel maksude tasumist kergendada, vähendavad aktsiise ja digiväljaannete käibemaksumäära, laiendavad metsamüügi tulu mahaarvamist ning peatavad ajutiselt pensioni teise samba maksed. “...
Inimõigused pausil
Euroopa Inimõiguste Konventsioon ei ole lihtsalt üks rahvusvaheline leping. See on 47 riigi ühine kokkulepe sellest, milline peaks olema minimaalne standard üksteist austava, demokraatliku ja hooliva ühiskonna puhul. Läbi ajaloo on eriolukordades ja sõjaolukordades selle kehtimist peatatud, sest ...
Kuidas kaitsta autoriõiguseid töösuhetes?
Autoriõigus on õigus intellektuaalsele loomingule. Autoriõigus tekib automaatselt ega vaja registreerimist vms dokumendi täitmist ja registrisse kandmist. Oluline on eristada isiklikke õiguseid, mis on seotud autori isikuga, ning varalisi õiguseid, mis teatud juhtudel lähevad automaatselt tööandj...
OSKA uuringud näitavad, millistel erialadel on tulevikus raske tööd leida
Nii Eestis kui ka maailmas toimuvad muutused mõjutavad nõudlust eri valdkondade töötajate järele. Sihtasutus Kutsekoda koostab OSKA tuleviku tööjõu- ja oskuste vajaduse uuringuid, milles analüüsitakse, kui palju ning milliste oskustega töötajaid vajatakse Eesti tööturul järgneva kümne aasta jooks...
Tööjõu vahendamine ja lähetused
Tööjõurendis oleva isiku maksuvaba päevaraha maksmise ning töölähetusse saatmise võimalus sõltub töö tegemise reaalsest asukohast ja töö tegemise ajast. Isikut, kes töötab püsivalt väljaspool oma alalist elukohta kindlas kohas, ei saa käsitleda lähetuses olevana. The post Tööjõu vahendamine ja lä...
Digiarhiiv kui tänapäeva raamatukogu
Digiarhiivi loomiseks on võimalik kogu varasem arhiiv Arvekeskuse automaattuvastustarkvara abil viia digikujule. Saabuvad PDF- ja paberarved saate samuti suunata Arvekeskusesse, kust need 24h jooksul digikujul teie raamatupidamissüsteemi jõuavad. The post Digiarhiiv kui tänapäeva raamatukogu appe...
1. aprillist tõusis töövõimetoetuse päevamäär
1. aprillist alates arvestatakse töövõimetoetust uute päevamäärade alusel: neile, kellel töövõime puudub, makstakse toetust 14,89 eurot päevas; neile, kelle töövõime on hinnatud osaliseks, 8,4873 eurot päevas. The post 1. aprillist tõusis töövõimetoetuse päevamäär appeared first on RMP.ee.
Maski ja kinnaste õige kasutamine
Isikukaitsevahendid kaitsevad nakatumisohu eest, kuid ainult siis, kui neid kasutatakse õigesti, kui suuruses on sobilik ja paigaldatakse nõuetekohaselt ning need ka eemaldatakse ohutult. The post Maski ja kinnaste õige kasutamine appeared first on RMP.ee.
Ettevõtte ülemineku tuvastamine Riigikohtu praktikas
Ettevõtte ülemineku korral läheb omandajale üle ettevõte kui tervik ning kuna ettevõtte ülemineku eelduseks on ettevõttesse kuuluvate asjade ja õiguste kogumi üleandmine, tuleb omandajale üle anda ettevõtte majandamisega seotud ja selle majandamist teenivad asjad ja õigused. Ettevõtte üleminekuks...
Kas riik peab eriolukorras ettevõtjale tekitatud kahju hüvitama?
Väljakuulutatud eriolukorras on rakendatud mitmeid meetmeid, mis on otseselt või kaudselt sundinud ettevõtjaid oma tegevust oluliselt piirama või täielikult peatama. The post Kas riik peab eriolukorras ettevõtjale tekitatud kahju hüvitama? appeared first on RMP.ee.
Elukoha võõrandamise maksuvabastus
Küsimus: Eesti kodanik töötab Inglismaal (töötamiseks UK resident). Ta omas korterit Eestis, mis oli tema elamiskoht siin. Olles tööl Inglismaal, elas korteris tema täisealine poeg ning Eestis puhkusel viibides ka ta ise. Aasta tagasi korter võõrandati, Inglismaal ta isiklikku kinnisvara ei oma. ...
Aprillist saab keskkonnatasusid deklareerida paberivabalt ja turvaliselt
Alates 1. aprillist 2020 saab maavara kaevandamise keskkonnaloa taotlusi ja aruandeid esitada keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS. Endine Keskkonnaameti e-teenuste portaal jääb avatuks üksnes eelnevate aastate parandusdeklaratsioonide esitamiseks. Mullu viis Keskkonnaamet uude süsteemi jäätme-,...
Sigarettide ja suitsetamistubaka müügipiirang alates 1. aprillist 2020
Lõppemas on aeg, millal tohib müüa 2019. aasta maksumärgiga märgistatud sigarette ja suitsetamistubakat, mis olid enne 1. jaanuarit 2020 lubatud tarbimisse. Maksumärkide uue kujunduse kehtestamise korral üheaegselt uue aktsiisimääraga ei ole varem kehtinud maksumärkidega maksumärgistatud aktsiisi...
Millised ohud kaasnevad e-õppega?
Nüüd kui peame elama mõnda aega eriolukorras, on e-suhtluse osakaal suurem ja see tähendab rohkem mega või gigabaite igapäevases andmevahetuses ka õppetegevuse läbiviimisel. Suur osa andmetest on seejuures isikuandmed. Osad lapsevanemad on näidanud üles muret, et kodust kooli info saatmisel jääb ...
11+ töövahendit, mida soovitame kodukontoris töö tegemiseks
Kodukontoris töö tegemine ei pruugi olla nii lihtne kui tundub, kuid mitmete abistavate töövahenditega saab ka kodukontorit pidada edukalt. SimplBooks tiimiga oleme ise juba varasemalt kodukontori töö ära lahendanud ning toome välja 11+ töövahendit, mida ise oleme edukalt kasutanud ja julgelt soo...
Et koroonaviirus päevakorrast välja jääks
Osanikud, aktsionärid ja nõukogu liikmed ei pea otsuste tegemiseks ühte ruumi kokku tulema. Äriseadustik lubab otsuseid vastu võtta näiteks kirja teel, elektrooniliselt hääletades või otsus saadetakse allkirjastamise ringile ning laetakse allkirjastamiseks vastavasse keskkonda. The post Et koroon...
Kuidas sõlmida osaühingu osa müügilepingut eriolukorras?
Eriolukord ei tohi äritegevust ja tehingute tegemist täielikult halvata – äritegevus ja tehingud on majanduse elus hoidmiseks hädavajalikud. Eesti väärtpaberite registris registreerimata osaühingu osa võõrandamise tehingud tuleb teha Eesti notari juures. Kui tehingupooltel ei ole võimalik või nad...
Algul palgahüvitis, hiljem helikopteriraha
Koroonakriis on Eestis väldanud veidi rohkem kui kaks nädalat, kuid juba näeme ettevõtteid ja inimesi, kes on sattunud tõsistesse majandusraskustesse. On hea, et riik on suutnud kärmelt reageerida ning välja toonud meetmed olukorra leevendamiseks. Valitud suund on õige. Me peame aitama inimestel ...
RMP.ee leiud Riigi Teatajast – 13. nädal 2020
Rahandusministri 19. detsembri 2008. a määruse nr 51 „Riiklike maksude maksuhalduri poolt hallatavate nõuete ja kohustuste arvestusse kandmise, tasumise ja tagastamise kord“ muutmine Jõustus 26.03.2020 Vabariigi Valitsuse 7. märtsi 2019. a määruse nr 21 “Maksukohustuslaste registri põhimäärus” mu...
Lihtsad sammud rahaliste raskuste ületamiseks ja vältimiseks
COVID-19 viiruse kiire leviku ja selle ohjeldamiseks kehtestatud piirangute tõttu peavad paljud inimesed leppima praegu töökoormuse ja palga vähenemisega, jääma koju sundpuhkusele või võtma ennast töötuna arvele töötukassas. Otsused piirangute kohta on kõigi tervise huvides, kuid nende majandusli...
Töötasu vähendamine ja selle ajakava
Küsimus: tööandja teatas 27. märtsil 2020. aastal oma otsuses, et rakendab alates 8. aprillist töötasu vähendamist. Kas tööandjal on selleks õigus ja mida peab tegema, kui töötaja selle otsusega ei nõustu? The post Töötasu vähendamine ja selle ajakava appeared first on RMP.ee.
RMP.ee maksuskoop 30. märts-5. aprill
Kui sa arvad, et oled liiga väike, et midagi muuta, siis proovi magada sääsega samas ruumis. Dalai-laama Taas oleme oma kellad keeranud suveajale ja ehk mõnigi on meist esmaspäeva hommikul veidi unisevõitu. Võtab veidi aega enne, kui saame oma tavapärase rütmi tagasi. Algamas on naljakuu ja hea n...