Eelarve lendas vastu taevast?
Pankrotimeistrid, värisege? Valitsus kavatseb luua maksejõuetuse teenistuse
Valitsus andis heakskiidu pankrotiseaduse muutmise eelnõule, mille jõustumise korral luuakse konkurentsiameti juurde maksejõuetuse teenistus, korraldatakse ümber pankrotihalduri tasu süsteem ning nõuete kaitsmise ja tunnustamise süsteem, koondatakse maksejõuetusasjad spetsialiseerunud kohtutesse ...
Klient hüppas viimasel hetkel laenu võtmata alt, laenuvahendaja EstateGuru nõuab ikka edukustasu
EstateGuru OÜ (hageja) esitas 31. oktoobril 2017 Pärnu Maakohtule OÜ Nata Paradiis (kostja) vastu maksekäsu kiirmenetluse avalduse, milles palus ettevõttelt välja mõista 3133 eurot 58 senti. Ettevõte ei nõustunud.
Rahapesuvastane võitlus koondub rahandusministeeriumi valitsemisalasse
Seni politsei- ja piirivalveameti koosseisu kuulunud rahapesu andmebüroost saab valitsuskoalitsioonis saavutatud kokkuleppe järgi eraldiseisev asutus rahandusministeeriumi valitsemisalas.
Rohkem kui kosmeetilised muutused pankrotimenetluses
Riigikogu menetlusse on jõudnud eelnõu, mille jõustamine teeks pankrotiseadusse rohkem kui 150 muudatust. Praeguste plaanide kohaselt peaks eelnõu jõustuma põhiliselt tuleva aasta 1. jaanuarist, mõned punktid aga juba Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval. Koroonakriisi „õied“ ehk võimalik...
Finantsjuhtimise Infoleht mai 2020
Kuidas tasuta lõunate jahtimine viib alati finantskrahhini?
Erinevalt 2008. aastast kukutas finantsturgusid tänavu väline põhjus – pandeemia. Kuid ka sisemised ohud, kõige üldisemalt öeldes suur finantsvõimendus, tiksuvad nagu kellapomm ja võivad praegust majanduslangust võimendada või pikendada. Veebiajakirjale Knowledge@Wharton rääkis sellest, miks fina...
Eesti Pank prognoosib suurt majanduslangust
Eesti teise kvartali majanduslangus kujuneb tõenäoliselt küllaltki suureks, leiab Eesti Panga ökonomist Kaspar Oja.