Teadusagentuur hakkab koostama ülevaadet olemasolevatest ja vajalikest COVID-19 uuringutest
Eesti Teadusagentuur teatas, et on asunud koondama infot COVID-19 ja eriolukorraga seotud juba tehtud või tehtavate uuringute ja võimalike uute strateegiliselt oluliste uuringuteemade kohta.
Postimehe ja akadeemikute nõukoda: Saaremaast võiks saada meie Island
Esmaspäeval (30.03) neljandat korda videosilla vahendusel hetkeolukorda vaaginud Postimehe ja Teaduste Akadeemia liikmete nõukoda tõdes, et täppisanalüüsiks vajalike andmete kättesaadavuses ei ole veel märgatavaid edusamme olnud.