Rahvas, kes võtab oma vabadust tõsiselt, esiteks toidab oma kaitseväelasi ja teiseks hoiab liitlassuhteid kui kõige kallimat vara. Kaitsekulude eest seismine on kogu rahva kokkulepe ja seda kindlust tuleb hoida. Sõjalise riigikaitse kuludega tuleb edasi minna nii, nagu Eesti riigis on kokku lepitud. See tähendab, kasvatades neid järgnevatel aastatel eurodes arvestatuna sedasi, nagu on kirjas eelmisel aastal kinnituse saanud riigieelarve strateegias. Loe edasi »