On väga olulisi hüpoteese, mille sisu on mõjutanud ka Eesti riigi saatust, aga mille tõelevastavust me ei saa siin kohapeal kontrollida. Näiteks on teada, et Nõukogude Liidu ülikauaaegne välisminister, valgevenelane Andrei Hramõka (venepäraselt Gromõko) armastas raamatuid ja tal oli kombeks uurida uusi probleeme lahendades eeskätt tsaaririigi akadeemiliste ajaloolaste kunagiste väljaannete uustrükkidest järele, mida need analoogilistel puhkudel ütlesid ja kirjutasid. See ei ole hüpotees, vaid fakt. Loe edasi »