Eeloleval esmaspäeval, 8. juunil, alustatakse Tallinna kesklinnas Roosikrantsi tänava taastusremonti ning ühisveevärgi ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimist."Roosikrantsi tänaval, Kaarli puiesteest kuni Pärnu maanteeni, uuendatakse sõidu- ja kõnniteede katted, korrastatakse äärekivid ja liikluskorraldus ning rajatakse sademevee ärajuhtimiseks kanalisatsioon. Esimese etapi tööd hõlmavad lõiku Kaarli puiesteest kuni majani Roosikrantsi 10a," andis ülevaate Kesklinna vanema kohusetäitja Anu Aus. Remondi tõttu on piirkonnas liiklus ajutiselt häiritud ning tööde lõigus on suletud tänav t... Loe edasi »