Veebruaris tegi Tallinn MKM-le ettepaneku täiendada liiklusseadust, kehtestades suurte, 6-9-kohaliste taksode juhtidele sarnaselt kutseliste juhtidega sõidu- ja puhkeaja nõuded ja paigaldada sõidumeerik. Ministeerium ei näe muudatusel mõtet, sest seaduse silmis peaks kohustus laienema kõigile taksojuhtidele, aga see on keeruline ja kallis teostada. Loe edasi »