"Riigikogule ette valmistatud seaduse eelnõu, mis hõlbustaks MTÜ-dele, OÜ-dele ning AS-idele elektrooniliste võimaluste kasutamist koosolekute korraldamisel ja otsuste vastuvõtmisel. Tuleb rõhutada, et antud eelnõu ei pane kellelegi mingeid lisakohustusi, vaid avardab valikuid," kirjutab arvamusloos Riigikogu liige Marek Jürgenson. Peab tõdema, et pandeemiakriisil on ka positiivseid külgi. Üheks selliseks võib kahtlemata lugeda e-lahenduste julgemat kasutamist. Olude sunnil omandatud kogemusi ei tohiks hüljata ka tulevikus ning näiteks e-kool võiks eriolukorra lõppemise järel jääda kättesaa... Loe edasi »