Majandus ja Äri

Ettevõtja nõudis Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametilt kahju hüvitamist selle eest, et amet jättis õigusvastaselt rahuldamata ettevõtja investeeringutoetuse taotluse. Kasu, mida ettevõtja oleks saanud toetuse maksmisel ja projekti teostamisel, on käsitatav kahjuna. Hüvitatav kahju ei pruugi olla võrdne saamata jäänud toetusega – saamata jäänud tulust tuleb muu hulgas maha arvestada toetusest ilmajäämise tõttu säästetud kulutused. The post Struktuuritoetuse õigusvastasel maksmata jätmisel võib ettevõtjal olla õigus nõuda kahju hüvitamist appeared first on RMP.ee. Loe edasi »