Selle aasta jaanuaris viidi MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi tellimusel viiendat korda läbi Eesti kodanike maailmavaatelisi positsioone kaardistav väärtushinnangute uuring. Iga-aastases uuringus palutakse alati hinnata mõne küsimusega üldist rahulolu. Viimase uuringu põhjal on suurem osa inimesi on rahul oma leibkonna rahalise olukorraga ning arvab, et Eesti liigub õiges suunas. Valdav enamus vastajatest arvab, et Eestis on hea elada. Loe edasi »