Tartu

Tartu Ringkonnakohus rahuldas tänase otsusega Tartu ülikooli apellatsioonkaebuse ning tühistas Tartu Maakohtu möödunud aasta otsuse osas, millega maakohus rahuldas Tartu ülikooli raamatukogu endise direktori Martin Halliku hagi Tartu ülikooli vastu töövaidlusasjas. Tühistatud osas tegi ringkonnakohus uue otsuse, millega jättis hagi Tartu Ülikooli vastu täies ulatuses rahuldamata. Loe edasi »