Energeetika

Ida-Virumaa Eestis ja söepiirkonnad Poolas peavad lähema seitsme aasta jooksul saama vähemalt 100 miljardit eurot, et Euroopa Liit suudaks 2050. aastaks jõuda kliimaneutraalsuseni, Euroopa Komisjoni ettepanekul peaks märkimisväärse osa sellest rahastamisest kandma liikmesriigid ise. Loe edasi »