"Võimalike varustusprobleemide korral on just väikeriigid eriti haavatavad, kuna esmajärjekorras täidetakse kohustused suurte riikide ees," ütles sotsiaalminister Tanel Kiik. "Seepärast vajame üle-euroopalist kiiret infovahetussüsteemi võimalikest tarneraskustest teavitamiseks."Kiik osaleb täna ja homme Euroopa Liidu tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimuste nõukogu (EPSCO) istungil Brüsselis, kus on kõne all Euroopa Liidu koostöö ravimite kättesaadavuse tagamisel, Euroopa Liidu tööõiguse kitsaskohad, võrdsuspoliitika prioriteedid ning noortegarantii tugisüsteem.  Mini... Loe edasi »