Tööturu osapooled leppisid ühtlasi kokku algatada ühine uuring üleriigilise alampalga mõjust Eesti sotsiaalmajanduslikule arengule. Tänasel lepituskoosolekul võtsid Eesti Ametiühingute Keskliidu ja Eesti Tööandjate Keskliidu esindajad vastu riikliku lepitaja ettepaneku sõlmida uus alampalga kokkuleppe kaheks aastaks, vahendas BNS riiklikku lepitajat.  Saavutatud kokkuleppe kohaselt on üleriigiline alampalk järgmisel aastal 584 eurot kuus ning 3,48 eurot tunnis.  2021. aastast tõuseb üleriigiline alampalk 40 protsendini riigi keskmisest palgast. Selle absoluutväärtuse fikseerivad tööandjad j... Loe edasi »