"Senisest suurema tähelepanu all on ka linna üldine heakord, sh tänavapuhastus talveperioodil, lume väljaveo tõhustamine, suvel rohealade korrashoid ja haljastus," ütles Mustamäe linnaosa vanem Lauri Laats. Täna kogunes erakorralisele koosolekule Mustamäe linnaosakogu, et kuulata ära linnaosa vanema Lauri Laatsi ettekanne Tallinna 2020. aasta eelarvest ja võtta seisukoht.  Tallinna 2020. aasta eelarvet iseloomustades ütles Laats, et piltlikult öeldes toetub see kolmele suurele vaalale: haridus, linnatransport – sh kvartalisisesed teed – ja sotsiaalhoolekanne.  "Just neisse valdkondadesse pa... Loe edasi »