Haridus

Tallinna Ülikooli Eesti demograafia keskus korraldab teisipäeval arutelukonverentsi "Pilk hallile alale. Vananemine elukaare vaates", mis keskendub nii Eesti kui ka teiste Euroopa riikide kesk- ja vanemaealiste tervisele, tööle, haridusele, majanduslikule toimetulekule ning sotsiaalsele elule.Arutelukonverents tugineb kesk- ja vanemaealiste uuringu SHARE erinevate uuringulainete tulemustele. Juttu tuleb kõikidest Euroopa riikidest, kuid peamine fookus on sellel, kuidas sarnaneb või erineb Eesti teistest Euroopa riikidest ning mida saavad riigid erinevate poliitikate osas üksteiselt õppida. ... Loe edasi »