Majandus ja Äri

Lähemalt selgitatakse, millistel põhimõtetel toimub tulu- ja sotsiaalmaksu maksmine Eesti isikute välisriigis teenitud töötasult. Rõhutatakse tähelepanu lähetuse mõistete erinevusele siseriiklikus tööõiguses ja EL sotsiaalkindlustust reguleerivates määrustes. Tulumaks Rahvusvahelisest maksustamisest Eesti tulumaksuseadus rajaneb residentsuse printsiibile ja liigitab maksumaksjad kahte rühma: piiramatu ja piiratud maksukohustusega isikud. Piiramatu maksukohustusega isikud – residendid – on riigi alalised elanikud, kes […] The post Tulu- ja sotsiaalmaksu maksmine Eesti isikute välisriigis tee... Loe edasi »