Ehitussektor mõjutab olulisel määral terve riigi majandust ja pakub tööd igale kümnendale tööga hõivatud inimesele. Parematel aegadel on ehitustegevus aktiivsem, majanduslanguse ajal lükatakse erainvesteeringud edasi. Ehitussektori näitajate alusel võib anda hinnanguid selle kohta, millises seisus on Eesti majanduse areng võrreldes teiste riikidega. Pole saladus, et välisvärbamine (eelkõige kolmandatest riikidest) on ehitussektoris aktuaalne. Loe edasi »